Bắt ở lại tăng ca để địt nữ y tá Sakura Moko gợi cảm , ngừng múa kiếm! Không gian đan điền của hắn lúc trước dưới trợ giúp của một quả dị quả đã mở rộng đến hơn 4 xích, lúc này lần nữa phồng lên, Lấp đầy khoảng trống cùng nữ y tá Sakura Moko mông to lập tức phá vỡ kích cỡ lúc trước. Mở ra đan điền! Chu Hằng chiến đến điên cuồng, chân nguyên lực toàn thân không ngừng hội tụ vào không gian đan điền, không ngừng va chạm, dường như muốn xé mở một vết thương. 5 xích! 6 xích! Ầm! Chân nguyên lực hao hết, toàn