Gạ tình chị gái bạn học Anna Kami lồn đẹp, cùng tôi đi vào nhà cũng như lược thuật lại sơ qua tình hình. – Gây ra chuyện gì ah. Cậu đến mà xem thằng em quý hóa của cậu dám làm chuyện đồi bại với cái Mận kìa. Mọi người về nhà thì thấy hai người trần như nhộng với nhau. – Hùng, cái thằng mất dạy này ai bảo mày dám làm vậy. Ai cho phép mày làm thế, Lần đầu làm tình với chị gái bạn học Anna Kami mông đẹp tại sao mày làm thế, nói mau. Tôi cũng làm bộ nổi giận đùng đùng và thẳng tay tát cho thằng Hùng hai cái tát thật nặng. Đến cái thứ 3 thì bị cô Mận chặn lại. – Long đến đây rồi, từ từ đã… đừng…