Học làm tình cùng chị gái người yêu Kami Anna gợi cảm , Quả! Vì một người mà tốn nhiều tài nguyên như vậy, thật không chịu nổi! Cũng chỉ có tiểu thư công tử như An Ngọc Mị, Nghiêm Ứng Long mới có khuyến khích như vậy, những người khác chỉ có thể xem là đủ rồi! 3 mai Phong Linh Quả, An Ngọc Mị khẳng định sẽ đánh một quả, cái này không ai tranh được, cũng không ai dám tranh cùng nàng, như vậy, Bất ngờ trước độ dâm của chị của bạn học Kami Anna nóng bỏng mọi người đều đành phải đưa mắt đặt ở một quả Phong Linh Quả