Bố chồng thủ dâm cùng nàng dâu Iyona Fujii nhiều nước , ý cảnh như vậy, thiếu niên trước mặt này là tồn tại đáng sợ đến bực nào? Nghe nói, có chút chí cường giả sau khi tu vi đạt tới xuất thần nhập hóa, thậm chí có thể phản lão hoàn đồng, Đang thủ dâm thì được chén con dâu Iyona Fujii lồn đẹp thanh xuân vĩnh trú! Thiếu niên trước mặt này tuyệt đối chính là tuyệt thế cao nhân như vậy, không sai, vậy mới có thể hóa giải Phi Bộc Kiếm Pháp của nàng từ đầu tới đuôi! Chính mình cũng là chọc giận tuyệt thế cao thủ