Những ngày sung sướng bên cạnh cha chồng Kana Momonogi vú to , chiến không kém, Những ngày sung sướng bên cạnh bố chồng Kana Momonogi mông đẹp lâu rồi Lâm không được ra trận như thế do Trần Đại chỉ chủ trương dĩ hòa vi quý. Cầm trong tay hai thanh dao cạo, Lâm lướt lên rạch vài đường lên đám áo đen làm máu đỏ cả sàn. Món Lâm thích nhất, rạch mặt cảnh cáo đối thủ, làm tên tuổi Lâm khét tiếng trong khu bởi ai từng giao chiến với Lâm đều có sẹo trên người dù thắng hay thua. Nhưng dù mất máu thế nào bọn chúng vẫn đứng lên