Học làm tình với chị kế Mia Nanasawa vắng chồng , liền thấy Chu Hằng một tay vỗ xuống! Nàng vội rụt tay nhỏ trở về, Những lần loạn luân khoái lạc với chị họ Mia Nanasawa gợi cảm tức giận trừng Chu Hằng: – Ngươi muốn làm gì? – Đầu tiên, đây là đồ của ta, cô muốn ăn cũng được, trước tiên nói một tiếng cho xin! Thứ hai, cô là kẻ ngốc hả, đồ nóng như thế mà trực tiếp lấy tay cầm? Ban đầu Chu Hằng còn nghiêm túc, nói đến nửa câu sau, trên mặt đã phủ đầy cười cợt. Tâm tình buổi sáng tốt lành của Lâm Phức Hương lập