Con chồng nứng cặc chén luôn dì ghẻ Ayaka Tomoda nõn nà , sau đó nhẹ hất lên bàn tay ngọc nói, thanh âm rất có lực, Con chồng mới lớn được chén mẹ kế Ayaka Tomoda nõn nà nhưng vô cùng êm tai, không có cảm giác chói tai chút nào. Mọi người từng người ngồi xuống, trừ chủ vị của Nam Cung Nguyệt Dung, mỗi một chiếu ngồi đều là mười người, tránh không được người không quen biết, thậm chí không vừa mắt nhau phải ngồi chung một chỗ. Như chỗ ngồi của Chu Hằng này còn có Tỉnh Thiên, Liễu Thánh Kiệt, còn có một người