Từ sau lưng bất ngờ địt chị kế Maiyuki Ito vắng chồng , lại. “Mời anh Ngọc, Cậu em mới dậy thì học làm tình cùng chị kế Maiyuki Ito mông to Đại và các thành phần liên quan theo chúng tôi về đồn để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.” “Tất nhiên rồi, chúng tôi đều là dân làm ăn tuân thủ pháp luật nghiêm minh mà sếp!” Lý Ngọc nói. “Mấy đứa ở nhà coi nhà bọn anh đi một lát rồi về nhé!” Trần Đại lấy điếu thuốc ra ngậm rồi cùng Lý Ngọc leo lên xe cảnh sát. Tám Sọ bị còng chặt trên xe tuần tra vương ánh mắt tức tối