Nghiện bú cu bạn thân của chồng Suzume Mino lồn đẹp , không cho ăn, tham lam hấp thu chân nguyên lực. Quá trình hấp thu này chính là quá trình rèn luyện thể chất. Nửa giờ sau, Chu Hằng ngừng lại, năng lượng tự do trong cơ thể đã bị hấp thu xong. Hắn thô đơn giản phóng đoán một chút, Bị hiếp dâm bởi ông hàng xóm Suzume Mino lồn khít đại khái một tháng là có thể tới Luyện Thể tầng bảy đỉnh phong! Chu Hằng đứng lên, khởi động chân tay một chút, cảm thụ được lượng lượng sung túc sau khi đột phá cực hạn,