Phim sex ngoại tình với bạn của người yêu Yuki Hodaka gợi cảm , còn nghĩ đây bất quá là vì ở trước mặt mình mà hắn thể hiện mà thôi, cô còn định vén tay áo lên để giúp hắn. Nhưng khi cô đem nhân thịt đến để gói sủi cảo, Lén lút ăn vụng cùng bạn của vợ Yuki Hodaka mông to thì thấy Đinh Nhị Cẩu đã nhồi bột gần xong rồi, đã vậy còn nhào bột mì rất đều… – Làm cũng được đấy, cậu cũng không đơn giản, bộ ở nhà thường hay giúp người trong nhà làm bếp sao? – Phó Phẩm Ngàn hỏi. – Không phải là giúp người trong nhà làm bếp, mà là tự chính mình làm, ở nhà của em giờ chỉ có một mình, em mà không làm bếp thì chỉ có một mình