Bạn đi vắng chịch luôn người yêu của bạn Mei Satsuki mông đẹp, Trên đường đi tới đây thì tôi cũng đã nghĩ tới các khả năng về vị trí có thể là hầm ngầm. Như tên Tuân đã hé lộ cho chú Thắng thì hầm ngầm có chứa vàng và cả đồ cổ nữa nên khó có thể nó ở ngoài vườn được. Nếu như chỉ có vàng thì có thể cho vào chum rồi đào hố đất chôn xuống dưới đó như A Sử đã làm hoặc rất nhiều gia đình khác cũng làm vậy, Dụ dỗ người yêu của bạn Mei Satsuki lồn khít tôi được biết rất nhiều gia đình chôn giấu tiền xu ở dưới đất. Nhưng còn có đồ cổ thì rất có thể là đồ sứ cổ hay tranh vẽ rất khó để chôn dưới đất vì sợ làm vỡ