Bệnh nhân may mắn và nữ y tá Yua Mikami thiếu thốn, con không ghét những gì cha làm với con, thậm chí còn mong muốn điều đó. Bởi vì cuối cùng con đều sẽ vô cùng thoải mái. Và bất cứ điều gì đã xảy ra giữa con và cha? Nó cũng sẽ không thay đổi tình yêu của con dành cho anh Thành, Bệnh nhân may mắn và em y tá Yua Mikami thiếu thốn nhưng đây cũng không phải là điều quan trọng, mà điều quan trọng là con cảm thấy rằng thông qua sự huấn luyện của cha, con chắc chắn có thể hòa hợp với anh Thành trong chuyện tình dục, con thậm chí đã thấy ngày đó sắp đến. Vì vậy, cha! Con cầu xin cha hãy huấn luyện cho