Cưỡng ép địt nhau với nữ cấp dưới Minami Aizawa vắng chồng, hôm nay tự nhưng lại rủ chồng đi ăn trưa thế…” “Thế có việc mới đi ăn được à?”. Thuyền không vui nói một câu. “Đương nhiên được rồi, hơn nữa chồng còn thật cao hứng, ha ha!”. Tuấn Phong vừa nói vừa lái xe đi… Tại một phòng riêng trong quán cơm chay, Thuyền với Tuấn Phong ngồi đối diện với nhau,Cưỡng ép địt nhau với nữ cấp dưới Minami Aizawa thiếu thốn hai người vừa ăn vừa nói chuyện… “Thuyền, đã lâu rồi mình chưa đến đây ăn, đồ chay ở đây vẫn ngon như vậy… ăn giống như đồ thật vậy!”. Tuấn Phong vừa ăn vừa nói. “Vậy ăn nhiều một chút…” Thuyền vừa nói vừa