Hiếp dâm cô bạn thân Yuzu Shirakawa lồn hồng, víu vào đâu. Gia gia xem xét lại. – Lão gia, kìa lão gia xem thế nào đi, chị em chúng tôi đã chịu cảnh thê thiếp để theo lão gia bao nhiêu năm rồi mà giờ bỏ chúng tôi lại sao… – Các người có im hết đi không? Các người không thấy tình cảnh hiện tại của gia đình ah, Bất ngờ doggy cô em họ Yuzu Shirakawa gợi cảm đến chỗ ở còn không có thì dắt díu nhau đi đâu. Các ngươi giải tán rồi mạnh ai nấy đi đi, ta đã không còn cách nào khác rồi. – Mọi người không cần hoảng sợ. Ông cụ và vị này cùng nhiều người khác không cho mọi người đi theo nhưng như