Học sinh số hưởng được địt cô giáo Tsumugi Akari mông to , Thiên Diệp Dao kéo đến bên cạnh mình nói nhỏ: “Nàng tìm cách đem Tịnh Dạ Tiên Tử ăn cho ta.” “Khanh khách, để thiếp tìm cách giúp chàng ăn ả.” Thiên Diệp Dao bí hiểm đáp lại. “Được rồi sư phụ.” Dạ Thanh Thu thẹn thùng vô hạn đem Tịnh Dạ Tiên Tử đẩy ra, liền chạy đến bên cạnh Lạc Nam ngồi xuống. Lạc Nam nắm tay nàng cười cười, Học trò mới lớn tán luôn nữ giáo viên Tsumugi Akari mông đẹp hướng Tịnh Dạ Tiên Tử hỏi: “Cảm ngộ quy tắc chi lực thế nào rồi? Có thu