Kế hoạch hiếp dâm nữ nhân viên Rei Kamiki cuồng dâm , tích lũy, xuyên thấu phòng ngự Thiết Bích Công, tạo thành tổn thương bên trong lên Mã Vân Long! Nghe hắn giải thích như thế, mọi người mới bừng tỉnh hiểu ra, nhưng phương pháp phá giải này có thể phục chế được ư? Mã Vân Long không phải con rối, có thể mặc kệ cho người ta đánh, Sếp già nứng cặc tống tình em thư ký Rei Kamiki nóng bỏng ngoài tên biến thái như Chu Hằng này, ai có thể liên tục đánh trúng hắn nhiều đấm như vậy, lại còn phải đánh vào cùng một