Sếp chuốc say rồi gạ địt em thư ký Kotoishi Yume gợi cảm, tôi nghe Hương chỉ dạy và hướng dẫn anh Trung cách điểm huyệt giải huyệt thì tôi nghe cũng rõ nhiều điều về công phu này. Tôi phải trực tiếp xem và nghe Hương giảng dạy cho anh Trung vì cả hai người đều không biết mục đích của tôi là gì nên tôi cần nghe và chọn lọc cái nào hữu ích để anh Trung học. Học cấp tốc cho chóng thành. Nó giống như VTB bắt nhà sư dạy mấy môn võ để đối phó với A Kha vậy. Tôi biết là có tất cả 108 huyệt trên cơ thể chia làm ba loại là tử huyệt, Trốn vợ vào nhà nghỉ với nữ đồng nghiệp Kotoishi Yume mông đẹp ma huyệt và sinh huyệt. Tôi