Tên sếp chim to và nữ nhân viên Mai Tsubasa thèm cặc , của ngươi quá dễ đoán, không cần lão phu ra tay… đồ nhi của ta xuất thủ là được.” Thiên Cơ Tán Nhân khẽ cười, chỉ tay vào thiếu nữ trẻ tuổi sau lưng mình. “Nàng?” Ma Vô Lượng gật gù, hướng thiếu nữ hỏi: “Kế tiếp phải làm sao đây?” “Tiểu nữ có thể nhìn chữ đoán mệnh, nhìn mặt xem cách…” Thiếu nữ trong veo mở miệng, Sếp dâm bỏ thuốc kích dục rồi địt nữ nhân viên Mai Tsubasa vắng chồng thanh âm như nước trong u đàm, không chứa một tia tạp chất: “Mời khách nhân viết một