Thanh niên độc thân và vợ hàng xóm Mizukawa Sumire ngọt nước dặn ta chiếu cố cho các con. Từ đó đến nay ta đối xử với các con thế nào? – Dạ bạch thầy rất tốt ạ. – Trong 13 năm đó thì những chuyện trong chùa hẳn các con rõ cả chứ. Không phải đâu xa sự việc cách đây mới hơn một tháng thôi hẳn các con còn nhớ rất rõ. Vị thí chủ này nói đúng. Không phải các con muốn gây nghiệp mà bản thân sắc đẹp của các con đã khiến cho các con dù muốn hay không cũng tạo nghiệp chướng. Đã có nhiều nhà sư trẻ tới đây để rèn luyện nhưng do còn trẻ công phu hàm dưỡng chưa nhiều