Xuất tinh vào bướm con dâu Nina Kosaka khát tình, định là có thể, Bố chồng số hưởng gạ tình con dâu Nina Kosaka khát tình chỉ tại phương pháp phía trước không đúng thôi. Kỹ thuật bú liếm của Trần Tường Vi rất mới lạ nhưng đối với thằng Thành mà nói cũng đủ kích thích, cho nên rất nhanh thằng Thành đã sắp xuất tinh, quả thật có vài giọt tinh dịch đã toát ra ngoài rồi. Trần Tường Vi cảm thấy cũng đến lúc rồi, đột nhiên đứng dậy trực tiếp nhảy qua trên người của thằng Thành lấy tay vịn dương vật sắp phun ra rồi đặt mông ngồi xuống. Lần này cũng làm thằng Thành hoảng sợ, khi nào thì Trần Tường Vi chủ