Xuất tinh vào lồn em dâu Honoka Tsujii lồn khít, cũng như là khống chế được ai đó làm theo ý mình. Ngay cả tôi dẫn về ông thầy địa lí thì Lan cũng không quan tâm. Giờ đây khi nghe tôi nói là ở vùng miền Tây nam bộ cũng như khu vực cố đô có những ngôi mộ quý, Xuất tinh vào lồn chị dâu Honoka Tsujii lồn đẹp có thể không phát đế vương nhưng cũng phát danh thần công tướng, tài vượng thì Lan có vẻ cũng đã hiểu được. Còn riêng chuyện chủ ý lúc đầu của tôi khi tìm cách tiếp cận cô hoa hậu kia là muốn lợi dụng mối quan hệ của cô ta với các hoa hậu người đẹp khác để đưa vào đường dây mại dâm cao cấp