Bất ngờ trước độ dâm của chị họ Hinata Hikage vắng chồng , nhất thành một đỉnh trong tay của nó, tạo thành một Pháp Tướng hoàn toàn mới tạm gọi là Thời Không Pháp Tuớng. Thời Không Pháp Tướng hợp thành từ hai vị Chí Tôn Pháp Tướng, Phim sex xuất tinh vào lồn chị họ Hinata Hikage lồn hồng liền sở hữu được cả hai loại lực lượng không thua gì Ý Chí Kiếm Tướng. Thoát một cái, nó đã đuổi kịp tốc độ của Ý Chí Kiếm Tướng, ngăn chặn trước mặt, tung ra một quyền bạo loạn không gian. “Sở hữu Thời Gian và Không Gian thì sao? Đừng quên ta còn có thể dùng Kiếm.” Ý Chí Kiếm Tướng vọng ra thanh âm của Nam Thiên Tố, kiếm