Cha dượng nứng cặc địt luôn con gái Aoi Kururugi nõn nà, tít tắp thì tôi lên làm trưởng họ mọi người có phục không? Không phục đúng không? Huống hồ người ở họ của chúng ta chẳng có ai có tài cán con mẹ gì. Xưa nay trưởng họ vẫn là do dòng đích đời đời nắm giữ, mọi người tuân theo. Nay chỗ bác Lượng là dòng đích nhưng lại bị tuyệt hậu thì chuyển xuống dưới mà cậu Long lại là trưởng của dòng thứ thì đương nhiên bắt buộc phải ngồi vào vị trí trưởng họ. Không ai là không phục cả. Đó cũng là trách nhiệm với dòng họ, Bố dượng hiếp dâm con gái Aoi Kururugi ngọt nước cậu không được thoái thác. – Đúng… đúng