Vào nhà nghỉ với sếp nữ Aika Yamagishi lồn đẹp, em đó. Tuyết không có gì nguy hiểm và đe dọa đến vị trí của nàng và Nhung cả. Hai người đã chắc suất trong nhóm 7 người vợ đầu tiên của tôi. Nên dù cho tôi có nạp thêm ai đi nữa thì cũng không quan trọng. Vấn đề chỉ là vị trí của mẹ nàng, Trú mưa cùng sếp nữ Aika Yamagishi nóng bỏng Tuyết đang vận động tôi cho mẹ nàng một vị trí cao một chút nên nhắc tôi giữ lời hứa. – Chuyện đó để về anh bàn với Lan rồi sẽ có sắp xếp cụ thể. Hôm nay cứ tạm thời có Tuyết ở đây thay mặt Lan chấp nhận là được rồi. Tôi đã có sẵn dự tính của mình nhưng không