Ngủ nhờ nhà cô đồng nghiệp Minami Aizawa khát tình, chúng ta làm tình, anh đều cảm thấy áy náy, nhìn em nâng mông lên để đón cu anh đút vào cho sâu. Anh chỉ ước cu của mình dài hơn, cắm sâu hơn. Anh hận chính mình, sao lại ngắn như vậy, không thể chạm tới điểm cuối trong bướm em. Giờ anh có ý nghĩ để ba đút vào bên trong, của ba dài vậy, nhất định sẽ chạm tới tận cùng, không phải như vậy làm em sướng nhất hay sao? Mà làm vậy, lại có thể giải quyết chuyện hay cứng lên của ba, một công đôi việc, Ngủ nhờ nhà cô đồng nghiệp Minami Aizawa ngọt nước phải không?” Tôi nói hết những ý nghĩ trong lòng cho