Thanh niên độc thân và vợ hàng xóm JULIA ngọt nước, của Nguyệt. Tôi tạm thời bố trí hai người bọn họ ở nhà hàng của Nguyệt chứ chưa đưa về lâu đài vội. Vì thứ nhất là tôi chưa chuẩn bị nơi ở kịp, Về quê chơi được địt vợ hàng xóm JULIA ngọt nước cũng không biết hai người này thế nào. Thứ hai là lâu đài rất an toàn với anh Trung bảo vệ vòng ngoài cùng một bầy chó chuyên nghiệp. Cửa chính lâu đài thì chắc chắn và vòng trong còn có Hương. Ngược lại mục đích tôi gọi thêm hai người xuống đây là để phục vụ cho chuyến đi nguy hiểm sắp tới mà trước mắt là tăng thêm sự bảo vệ trước mối đe dọa tiềm tàng