Ngoại tình cùng bồ của bạn Iyona Fujii nóng bỏng, và tốc độ bước chân rất là nhanh. – Dừng lại, dừng lại đi, cha, Thỏa mãn ham muốn cho người yêu của bạn Iyona Fujii mông to để cho con qua. Qua lần này… rồi đi tiếp… Không thể tiếp tục đi… A… Lại tới… Phun… – Không được dừng lại, tiếp tục đi, nhanh lên một chút. Tôi không quan tâm cứ thế kéo nó tiếp tục về nhà. – Lần thứ mười rồi. Lần thứ mười rồi… – Vừa rồi đã lần thứ mười à, còn nữa không? – Chưa xong… Không thể xuống được, all! Dừng lại đi, còn đang phun… Ahhh… Sướng quá đi thôi… Ahhh… Ahhh… Toàn bộ cái quần của con dâu đã ướt đẫm. Trên đường nó cứ ở